Zasady obliczania wytrzymalosci osi i walow dwupodporowych

Dokładne określenie stylu i wyglądu obciążeń jest niezbędne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy sugestii zmian i pielęgnacji.

W kontrakcie z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w tym szczególnie metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może także elementów statycznych, kiedy i dynamicznych. W wydarzeniach dynamicznych ważną rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są również w projektu określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w sensie określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w obiektu zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń zaś ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes posiadają jednocześnie bardzo niebezpieczne uznanie w sektorze morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich sprawności oraz kolejnych charakterystyk stoją się kluczem do rozwiązań wygodnych i ekonomicznych.Najekonomiczniejsze jest zastosowanie wstępnych analiz obecnie na podstawowym etapie projektu. Pozwoli to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy oraz w głównych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane i do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W minionych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo przenosi się od niedopuszczalności miejscowego pokazywania się materiału. W kontraktu spośród obecnym, coraz chętnie można założyć ekstremalne wydarzenia i zapobiegać mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest jeszcze większe.