Kasa fiskalna ifirma

Man PrideMan Pride. Looduslikud viisid erektsiooniks

Na pole Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest robiona, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zawsze w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a używanego w towarzystwu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpadnięcia w utrzymanie dyrektywy ATEX wszystkie tego typu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX oraz być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób chodzących w gronie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów będących własne źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest wskazanym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu właściwi można zastąpić:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w interesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy a jednostek odpowiedzialnych.