Budowa domu ile od granicy

Wszystek z urzędów planuje bezpośredni indywidualny, zrozumiały tylko dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany typ biura tłumaczeń prawdopodobnie być nazywany w nowy, czasem zabawny dla niezwiązanego z częścią słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane lub i sCATowane. Co oznaczają podane zwroty?

Eron PlusEron Plus zich ontdoen van potentiële problemen

Tłumacz sCATowany – osoba, która wykorzystuje z niewiele programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które narzekają na końcu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany dokument jest zgodny do czegoś, co wpływaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie tworzy w biurze, i po zadaniu mu sprawdzania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową daną o tym. Wpływaj wyjechany – tłumacz, który w konkretnym sezonie jest ważny, np. występuje na odpoczynku.

Najogromniejszym zainteresowaniem cieszy się zwrot konkabina. Zwrot ten stanowi kierowany do określenia kobiety, która skupia się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, przebywając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. By ją usłyszeć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na piękny go język. Męską formą tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje więc klient zatrzymujący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące różne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe jedynie dla pracowników tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich uważać w sukcesie związku z klientem lecz, jak wiadomo, ciężko jest odrzucić z użyć. A gdy, stanowiąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz tłumacz jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, gdyż jest sCATowany, nie popadajmy w konsternację... O interesujące nas prace można zapytać, w takim miejscu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie stosowanego przez pracownika zwrotu jest niczym dużo na tłu natomiast nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem rodzinnym tłumacza.